rozlouceni-obec-2017  159


Přejeme všem dětem a žákům krásné prázdniny a se žáky se sejdeme 4. září


 Seznam věcí do 1. třídy pro školní rok 2017-18


Rozloučení s žáky 9. ročníku
Rozloučení s žáky 9. ročníku

Dopoledne zasedli naši deváťáci naposledy do školních lavic v základní škole, aby zde dostali své poslední vysvědčení s onou tolik očekávanou větou – získal/a základní vzdělání. V 17.00h se pak sešli společně se svými blízkými na obecním úřadě, aby se zde definitivně rozloučili se základkou. Deváťáci, jejich rodiče a další hosté si společně vyslechli nejdříve proslov třídní učitelky paní Alice Linhartové, která zavzpomínala na žáky, jejich učitele, společné zážitky a vzpomínky, pak promluvil pan ředitel Jiří Kalousek a společně oba předali žákům věcný dárek a růži. Poté následoval projev Alžběty Yaghobové, která vystoupila jménem svých spolužáků, a po jeho skončení spustila prezentaci, ve které všichni přítomní mohli porovnat, jak se nám ty děti v proudu času změnily téměř k nepoznání. Na závěr tohoto slavnostního setkání vystoupil pan starosta Michal Hejna a s deváťáky se tak definitivně rozloučil. Třída se ještě před budovou úřadu společně vyfotila a rozešla. Doufáme, že se s nimi opět brzy uvidíme a že budou ve svém dalším životě úspěšní a spokojení. Foto z rozloučení lze stáhnout zde.


Závěrečné hodnocení školního roku
Závěrečné hodnocení školního roku

Slavnostní zakončení školního roku 2016/17 se letos konalo jako tradičně ve školní jídelně, ale z důvodu zahájení stavebních prací o týden dříve. Zde se v 8.00 shromáždili všichni žáci 1. i 2. stupně se svými učiteli, společně s paní učitelkou Novákovou přišlo i 7 předškoláčků, kteří převezmou na tomto setkání štafetu od vycházejících deváťáků. Setkání zahájil pan ředitel proslovem, ve kterém zhodnotil letošní školní rok, připomenul zajímavé akce a přidal statistické údaje. Následovalo vyhodnocení nejlepších žáků jednotlivých tříd a aktivních žáků, zapojených do různých soutěží a olympiád. Těmto žákům byly panem ředitelem předány drobné dárky. Následoval proslov pana starosty, který ocenil práci žáků i dobrou spolupráci s vedením školy a popřál dětem krásné prázdniny. Druhá část setkání byla v režii odcházejících deváťáků. Za celou třídu přednesla projev Alžběta Yaghobová, poté následovala žáky připravená prezentace, ve které ukázali sami sebe v proudu času. Deváťáci pak předali štafetu dětem ze školky, předali jim drobné dárky a děti z MŠ všem na oplátku zarecitovaly pěknou básničku a rovněž předaly deváťákům připravené dárky. Na úplný závěr se pak deváťáci rozloučili s učiteli i s dalším personálem školy růží. Zase jeden školní rok je nenávratně pryč. Krásné prázdniny a v září opět na shledanou.


salazar-pomstaDne 22. 6. 2017 jela šestá a část sedmé třídy do Hradce Králové do kina na Piráty z Karibiku Salazarova pomsta. Nejdříve jsme dojeli autobusem do Opočna a z Opočna do Hradce. Po Hradci jsme jeli trolejbusem až k budově kina. Před začátkem filmu si skoro každý koupil popcorn, coca-colu nebo nachos. Po skončení filmu jsme měli půlhodinový rozchod po obchodním domě a potom jsme se vrátili stejnou cestou domů. Film se nám moc líbil a užili jsme si to. Napsaly Kája Helanová a Aneta Jičínská, 6.roč.


Výlet 8. ročníku
Výlet 8. ročníku

Ve dnech 8. – 10. června jsme se s žáky 8. ročníku vydali na třídní výlet do oblasti Národního parku České Švýcarsko. Vyráželi jsme vlakem z Týniště nad Orlicí a čekala nás dlouhá cesta vlakem až do Děčína, tam nás zastihly potíže s nástupem na autobus, ale i ty jsme zvládli s úsměvem. Ubytováni jsme byli v kempu ve Vysoké Lípě nedaleko Jetřichovic. Během výletu jsme navštívili Dolský mlýn, skály v okolí našeho kempu, ale naším hlavním cílem byla Pravčická brána, Edmundova a Divoká soutěska. Za celý pobyt nám svítilo sluníčko, a i když jsme cestovali daleko, cestu vlakem i autobusem jsme zvládali bez obtíží. Určitě budeme mít na co vzpomínat.


Poslední zvonění
Poslední zvonění

V úterý 20. 6. 2017 se po roce uskutečnilo poslední zvonění devátého ročníku. Nic extra jsme si pro vás nepřipravili, měli jsme jen zvonek, na který jsme zazvonili, rozloučili se s každou třídou, řekli jsme, na jakou jdeme školu, a jako tradičně jsme „zavoněli“ celou třídu voňavkami a pokreslili žáky rtěnkami. Ale i přesto, že jsme to odflákli, to bylo hezké a velmi zábavné. Napsala Eliška Culková, 9. roč.


Beseda s OD5K10
Beseda s OD5K10

S pojmem primární prevence se děti na naší škole seznamují v hodinách rodinné výchovy. Aby bylo téma pro ně zajímavější, zveme do školy na besedu ty, kteří se danou tématikou zabývají i ve svém zaměstnání. Tradicí na naší škole je návštěva pracovníků občanského sdružení OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou. Děti se na ně těší, vědí, že půjde o poučení, ale také o zábavu a zajímavé aktivity. V dvouhodinovém bloku probírají žáci od 6. do 9. ročníku různá témata – nyní partnerství, dospívání, antisemitismus a poslední téma bylo z oblasti sexuální výchovy. Témata lektorovali pan Jiří Vrba a slečna Miriam Seidlová. Klid ve třídě a aktivní zapojení do besedy svědčí o tom, že témata děti zajímají, a že si (alespoň doufáme), nějaké nové informace odnáší.


Sportovní den trochu jinak
Sportovní den trochu jinak

Ve středu 21. 6. proběhl sportovní den žáků z prvního stupně školy. Předpovídané horké počasí nás inspirovalo k turistickému výšlapu po cestách v lese Včelném u Rychnova nad Kněžnou. Nejprve jsme si prohlédli „Libuščinu studánku“ (areál s drobnými vodními stavbičkami na místním potůčku). Dětem se tam moc líbilo a trochu si pohrály s lodičkami a malými přehradami. Turistická cesta nás zavedla k Ivanskému jezeru, které jsme celé obešli a vydali se k letovisku „Studánka“. Na dětském hřišti se děti trochu vydováděly, a potom nás autobus odvezl do města, kde na nás čekala osvěžující zmrzlina. Pro děti, které v nedávné době vystupovaly v divadelním představení, to byl dokonce zmrzlinový pohár za peníze od diváků. Výšlap se nám vydařil a únava z chůze po lese nebyla tak velká, jako ze sportovního zápolení na hřišti v úmorném horku.


Pohádka z mlýna
Pohádka z mlýna

Máte rádi divadlo? Naši žáci ano. A ze všeho nejvíce pak Divadélko pro školy z Hradce Králové. Jeho herci se totiž umějí skvěle trefit do vkusu dětských diváků. Při jejich představeních se v naší škole rozléhají salvy smíchu a nadšeného potlesku. V pátek 16. června přivezlo Divadélko pro školy žákům z 1. stupně loutkoherecké představení s názvem „Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů.“ V první části hry herci představili dětem formou humorné přednášky vodníka jako ryze českou pohádkovou postavu, ve druhé části přišla na řadu praktická pohádková ukázka. Prostřednictvím vyprávění, písniček, překvapení a komických situací byly děti svědky ukázek dobrých a špatných lidských vlastností i vysvětlení několika lidových rčení. Nakonec vše dobře dopadlo, dobro díky lásce mladého vodníka k mlynářově dceři opět zvítězilo nad zlem.


Výlet sedmého ročníku na Ostaš
Výlet sedmého ročníku na Ostaš

Dne 13. 6. 2017 naše třída vyrazila na dvoudenní školní výlet. Cílem našeho putování byla plochá hora Ostaš, kterou lze při dobré viditelnosti pozorovat i z oblasti našich Vrchů. Výlet začal v 8 hodin. Shromáždili jsme se i s učiteli na opočenském nádraží. Měli jsme zakoupené lístky do Žďáru nad Metují. Po vystoupení z vlaku jsme absolvovali 3 kilometrovou túru do kempu pod Ostaší. Byl čas na občerstvení. Následoval pěší pochod ke Kočičímu hrádku uprostřed pískovcových skal. Při velkém teple, které ten den panovalo, jsme se pohybovali v příjemném stínu mnohých stromů. Mnozí z nás šplhali jako kamzíci po hladkých stěnách velkých balvanů. Toto dobrodružství bylo posléze odměněno chutným obědem v kiosku. Své batohy, které na nás čekaly, jsme umístili do přidělených

Číst dál...

Devítka v Českém ráji
Devítka v Českém ráji

Čtyřdenní výlet devítky začal v úterý 13. 6. v 16.30 na vlakovém nádraží v Týništi nad Orlicí. Čekaly nás tři přestupy s cílovou stanicí v Sobotce v Českém ráji. V kempu už na nás čekali i s pozdní večeří, ubytovali jsme se celkem ve třech pokojích v centrální budově kempu a po večerce ne a ne usnout. Zato ráno ne a ne vstát. Sluníčko a snídaně nás ale nakonec přece jen z postelí vytáhly. Po snídani jsme vyrazili na kratší pěší výlet, cca desetikilometrový, přes osadu Vesec, kde se natáčela pohádka S čerty nejsou žerty (obdivovali jsme zde nádherné roubenky), jsme pokračovali údolím Plakánku až k hradu Kost. Zjistili jsme, proč hrad získal toto jméno, prohlédli jsme si ho ze všech stran, trochu jsme pojedli v hradní restauraci a pokračovali údolím Plakánku přes

Číst dál...

Dvě Maryčky pro veřejnost
Dvě Maryčky pro veřejnost

Ve druhém červnovém týdnu hráli žáci ze 2. ročníku ve škole divadlo. Za hudebního doprovodu svých starších kamarádů z 1. stupně vystoupilo v pohádce Dvě Maryčky celkem 26 dětí. Na šest představení se přišlo podívat okolo 300 malých i velkých diváků z mateřských a základních škol, z řad rodičů i veřejnosti. Poděkování patří především našim dětským hercům, kteří divadlo nacvičovali déle než rok a nakonec všichni našli odvahu vystoupit před početným publikem. Nelze opomenout ani podporu rodičů a prarodičů při přípravě kostýmů. Divadlo se setkalo s velmi kladným ohlasem veřejnosti, děti byly za hraní rolí pochváleny a po zásluze odměněny.


Šťastná země
Šťastná země

Středa 15. června byla pro žáky 1. stupně ve znamení Šťastné země v Radvánovicích. Už od rána sluníčko věštilo nádherný prosluněný den. Šťastná země je přírodní zábavný park se spoustou herních prvků, na kterých se děti dosyta vyřádily, minizoo nebo také geopark, což je hravá i naučná stezka lesem a údolím navazující přímo na Šťastnou zemi s interaktivními prvky o Českém ráji. V rámci programu pro ZŠ jsme navštívili i Tomovu dílnu, kde si děti mohli dle vlastního výběru vyzdobit přívěšek ve tvaru zvířátka nebo magnetek s obrázkem hradu Trosky. Postupně si děti kupovaly i další výtvory - meče, koníky nebo dýky, které si samy dotvářely. I když některé atrakce i tamní bufet byly z důvodu přerušení dodávky elektřiny mimo provoz, celkový zážitek jsme si tím nenechali pokazit a s příjemným pocitem, že se výlet vydařil, jsme se ve zdraví vrátili do náručí čekajících rodičů. Všem dětem patří náležité poděkování za ohleduplné bezproblémové chování.


Výlet šestého ročníku
Výlet šestého ročníku

V 6. ročníku jsme se domluvili na výletě na základnu kynologické organizace ve Spytě u vodní nádrže Rozkoš v termínu od 8. do 9. června. Sivákovi nám dovezli naše batožiny, jídlo a další potřeby a my jsme jeli s pomocí vlastních sil na kole. Tříhodinovou cestu tam s námi absolvoval p. uč. Kovaříček a také p. Jakubec jako doprovod. Po vybalení věcí a ubytování kluci šli hrát fotbal. Jídlo na oběd a večeři jsme museli jet nakoupit do Penny v České Skalici. Na náměstí měli výbornou zmrzlinu. K obědu jsme si uvařili francouzskou polévku a kolínka s uzeným masem. Všichni se podíleli na přípravě, a kdo nevařil, tak umýval nádobí nebo ho uklízel. Po obědě jsme pak sportovali až do večeře (fotbal, nohejbal, badminton, házení krikeťákem,..).

Číst dál...

Noc kostelů
Noc kostelů

Dne 9. 6. se žáci naší školy zúčastnili Voděradské noci kostelů. Byli jsme požádáni o přispění do podvečerního programu. Rádi jsme vyhověli, a tak účastníci této akce mohli shlédnout obrázky žáků 1. stupně na plotě před kostelem, ale také v interiéru kostela. K pěkné atmosféře přispělo také hudební vystoupení žáků. Svoje skladbičky si nacvičili se svými učiteli v základních uměleckých školách. Velký obdiv také sklidilo vystoupení Alžběty Yaghobové, žákyně 9. ročníku, která zazpívala několik písniček a na klávesy se sama doprovodila. Děti byly za svoje výkony odměněny a spokojeně odcházely domů, stejně i návštěvníci této akce, která se každoročně v jarních měsících koná v rámci celé České republiky.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2016
Vánoční 23.12.2016 - 2.1.2017
Pololetní 3.2.2017
Jarní  27.2. - 5.3.2017
Velikonoční 13.4. a 14.4.2017
Hlavní 1.7. - 1.9.2017

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení